Stylizowany napis z elementami ozdobnymi w kolorze niebieskim i czerwonym Otwierajmy serca Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych inteletualnie przy DPS w Białymstoku ul. Baranowicka 203
OPP 1% podatku KRS 0000332201

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie "OTWIERAJMY SERCA" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203

Telefon: 85 743 34 65, Fax: 85 743 35 75

REGON: 200284787, NIP: 9661999229

Numer rachunku bankowego: 21 1240 5211 1111 0010 4500 7988

e-mail: otwierajmyserca@onet.eu

O nas

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w zapewnieniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, rekreacyjno-wypoczynkowych, kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu, którzy z powodu niepełnosprawności intelektualnej, fizycznej lub choroby psychicznej wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje m.in poprzez podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w szczególności sportowych, rozrywkowych, kulturalnych i artystycznych, organizowanie i finansowanie wyjazdów wypoczynkowych oraz turnusów rehabilitacyjnych, prowadzenie programów profilaktycznych dotyczących szeroko pojmowanego zdrowia i ochrony środowiska.

Prace wykonane przez podopiecznych

Na terenie Domu funkcjonuje szereg pracowni terapii zajęciowej: ceramiczna, gospodarstwa domowego, haftu, komputerowa, muzyczna, papieroplastyki, plastyczna, stolarsko-rzeźbiarska, zabawkarska, żywego słowa, prowadzone są także zajęcia sportowe oraz rehabilitacja w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii.

Dokumenty do pobrania

Element ozdobny w kolorze niebieskim i czerwonym